Prezes LynX IT – Leszek Rowiński o naszych rozwiązaniach dla alebank.pl. Zapraszamy do obejrzenia.