+48 22 115 93 82 officepoland@partner-tech.eu

Usługi IT

W ramach współpracy partnerskiej w ofercie posiadamy następujące usługi.

Wsparcie realizacji projektów IT

Usługi w zakresie wsparcia realizacji projektów IT obejmują:

 • Zarządzanie projektami / programami
 • Zarządzanie architekturą (aplikacyjną, IT)
 • Realizacji prac deweloperskich związanych z budową i rozwojem oprogramowania (.NET, Java)
 • Kompleksowe zarządzania jakością w projekcie oraz audyty jakości oprogramowania (patrz pkt. B)

Usługi mogą być realizowane w trybie Fix Price lub T&M.

Testy i zarządzanie jakością

Usługi z zakresie zarządzania jakością obejmują:

 • Kompleksowe planowanie i zarządzanie jakością w projektach IT (w całym cyklu życia projektu)
 • Planowanie i kontrola jakości oprogramowania w całym cyklu wytwórczym oprogramowania
 • Przygotowywanie strategii testów i planów zapewnienia jakości oprogramowania
 • Realizację testów funkcjonalnych i wydajnościowych oprogramowania
 • Realizację wsparcia obszaru testów i zarzadzania jakością u Klienta

Usługi mogą być realizowane w trybie Fix Price lub T&M.

Wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS)

Oferujemy usługę wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) – rozwiązania zgodnego z uznanym standardem opisanym międzynarodową normą ISO/IEC 27001, pozwalającego skutecznie, kompleksowo i efektywnie zarządzać bezpieczeństwem informacji w firmie.

Nasi konsultanci posiadają również doświadczenie w integrowaniu ISMS z funkcjonującym w firmie lub instytucji systemem zarządzania jakością zgodnym z normą ISO 9001.

Wdrażanie systemów zarządzania ciągłością działania (BCMS)

Oferujemy wdrożenia Systemów Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) w oparciu o najnowszy, wydany w 2012 roku, standard – międzynarodową normę ISO 22301.
Usługa obejmuje: audyt przedwdrożeniowy, opracowanie i wdrożenie dokumentów opisujących założenia systemu, analizę wpływu zdarzenia na działanie operacyjne (analiza BIA), szacowanie ryzyka związanego z ciągłością działania oraz opracowanie strategii ciągłości działania, opracowanie i wdrożenie dokumentacji niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania BCMS, w tym m.in. procedur awaryjnych, wsparcie w zaplanowaniu i przeprowadzeniu testów ciągłości działania, szkolenia ora audyt powdrożeniowy – na zgodność z normą ISO 22301.

Dla organizacji posiadających już inne systemy zarządzania, w szczególności ISMS zgodny z normą ISO 27001 proponujemy zintegrowanie z nim wdrażanego systemu BCMS.

Wdrożenia systemów zarządzania jakością zgodnie z międzynarodową normą ISO 9001

Oferujemy usługę wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o międzynarodową normę ISO 9001. Usługa obejmuje:

 • audyt przedwdrożeniowy,
 • opracowanie i wdrożenie dokumentacji niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania systemu oraz zapewnienia jego zgodności z normą oraz szkolenia,
 • audyt powdrożeniowy, mający na celu ocenę stopnia przygotowania systemu do certyfikacji na zgodność z normą ISO 9001

Audyty IT - testy penetracyjne

Usługa polegająca na ocenie poziomu bezpieczeństwa systemów lub sieci komputerowych na podstawie wyników uzyskanych poprzez symulowanie ataku ze złośliwego źródła.

Prowadzimy trzy rodzaje testów penetracyjnych:

 • Testy typu Black-Box”
 • Testy typu „Gray-Box”
 • Testy typu „White-Box”

Stosujemy światowe standardy prowadzenia testów takie, jak OWASP czy OSSTMM.

Kompleksowe audyty bezpieczeństwa

Usługa dotyczy kompleksowej oceny stanu bezpieczeństwa w organizacji pod kątem poufności, integralności i dostępności informacji przetwarzanych w badanej firmie czy instytucji. Usługa obejmuje zarówno systemy informatyczne jak i wszystkie aspekty ochrony informacji. Metodyka audytu opartą jest na uznanym standardzie ISO 27001, który definiuje 11 obszarów bezpieczeństwa organizacji.

W zakresie wyżej wymienionych usług dotyczących audytów IT, bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem, jakością oraz ciągłością działania, oferujemy naszym Klientom również szkolenia.

Bazy danych Microsoft Access

Więcej niż bazy danych dla komputerów stacjonarnych
Zajmujemy się tworzeniem baz danych dla firm które do tej pory wykorzystują program Excel do gromadzenia swoich danych i które tracą kontrolę nad ilością i wariantowością stworzonych arkuszy w Excel z danymi.

Program Access służy do tworzenia baz danych SQL, przez co są bardziej bezpieczne i można je łatwo udostępniać współpracownikom.

Wiesz już, jakie dane ma śledzić Twoja niestandardowa aplikacja? Zadzwoń – przygotujemy specjalnie dla Ciebie ofertę !

Wygodna i przejrzysta obsługa
Dzięki atrakcyjnemu, przejrzystemu interfejsowi i łatwej w obsłudze aplikacji użytkownicy nie „pogubią się” w danych co jest częste gdy dane są zgromadzone w setkach arkuszy excelowych na dodatek dowolnie rozmieszczonych w różnych komputerach (np. u handlowców).

Kluczowe elementy naszej oferty

– tworzenie bazy danych od podstaw wykorzystując zgromadzone dane w arkuszach excelowych;
– fizyczna realizacja konwersji działających baz danych Access z systemów Office 2003 i wcześniejszych
;do systemów Office 2007 – 2010 – 2013
– rozwiązywanie problemów dołączania danych z baz lokalnych przy wprowadzaniu/wdrażaniu zintegrowanej bazy danych w firmie;
– rozwiązanie dla gromadzenia w bazie danych Access załączników których łączna wielkość przekracza nawet wielokrotnie wielkość 2GB;
 

Oferta dla firm remontowo-budowlanych (zwłaszcza dla firm „zmęczonych” tworzeniem kosztorysów w Excelu ..)

Narzędzie do błyskawicznego kosztorysowania prac remontowych zawierające wygodne i proste funkcje:

– tworzenia własnego katalogu pozycji kosztorysowych,
– grupowania pozycji kosztorysowych np.: pokój 1, pokój 2, łazienka, garaż, poddasze, hala 1, hala 2 itp.,
– automatycznego wyliczania obmiarów z uwzględnieniem okien, drzwi lub otworów nietypowych w ścianach itp.,
– scalania wybranych pozycji kosztorysowych w jedną pozycję,
– korygowanie cen jednostkowych na bieżąco w trakcie tworzenia kosztorysu,

Technologia Microsoft

Usługi z zakresie wdrożeń i migracji platform Microsoft w obszarach:

 • Active Directory 2003/2008/2012
 • Exchange 2003/2007/2010/2013
 • SharePoint 2003/2007/2010/2013
 • Lync – ujednolicona platforma komunikacyjna dla przedsiębiorstw
 • Forefront TMG (Forefront Threat Management Gateway) – zintegrowane narzędzie do zabezpieczenia sieci,
 • Forefront UAG (Forefront Unified Access Gateway) – platforma zapewniająca bezpieczny zdalny dostęp do sieci korporacyjnej użytkownikom zdalnym i partnerom biznesowym.
 • SCCM (System Center Configuration Manager) – system do zarządzania oprogramowaniem zainstalowanym na komputerach firmy.
 • SQL 2000/2008/2012.

Nasi konsultanci specjalizują się we wdrożeniach, migracji, konsolidacji oraz centralizacji wielodomenowych środowisk.

Planowanie modernizacji serwerowni IT

Usługi w zakresie planowania i nadzoru na pracami modernizacji serwerowni IT.

Usługa obejmuje m.in. taki obszary jak:

 • Opracowanie koncepcja architektury oraz technicznego wyposażenia zespołu serwerowni (podstawowe i zapasowe).
 • Zebranie planów technicznych oraz dokonanie uzgodnień założeń techniczno-funkcjonalnych dotyczących modernizacji instalacji technicznych serwerowni (podstawowych i zapasowych).
 • Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji instalacji technicznych w serwerowniach.

Procedury utrzymania i obsługi Data Center

Usługi w zakresie przygotowania, weryfikacji i audytu procedur związanych z utrzymaniem i obsługą Data Center Klienta.

Usługi obejmują następujące grupy procedur:

 • Kompleksowe procedury bezpieczeństwa (dostęp fizyczny i bezpieczeństwo IT):
 • Procedury HR.
 • Procedury bezpieczeństwa IT
 • Procedury komunikacyjne
 • Procedury obsługi infrastruktury CPD

Kontakt

Masz pytania? My mamy odpowiedzi!

13 + 2 =

 

Partner Tech Poland Sp. z o. o.

(dawniej: LynX IT Sp. z o.o.)

ul. Sarmacka 9 / 83, 02-972 Warszawa
Tel. +48 22 115 93 82   Fax +48 22 114 51 28
e-mail biuro: biuro@lynxit.pl
Pracujemy:  Pon-Pt  8:00-16:00

Dane rejestrowe:
KRS 0000363754
NIP: 956-227-80-24
REGON: 340798598