W bieżącym tygodniu braliśmy udział w szkoleniu organizowanym przez ePrinus i Cryptzone. Szkolenie dotyczyło AppGate- rozwiązania zapewniającego kontrolę dostępu do zasobów i usług IT. Wydarzenie zakończyło się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu

.cryptzone